Çevre Politikası

Firmamızda;

Uluslararası standartlar ve yönetmelikler çerçevesinde, limit değerler korunarak, yetkin çalışanlar tarafından gerçekleştirilen elektromanyetik alan ölçümleri ile insan ve çevre sağlığı en etkin biçimde korunur.

Projeler gerçekleştirilirken, çalışma sahasının koşulları ve çevresel etkiler dikkate alınarak kirlilik, kaynağında önlenmeye çalışılır.

Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlanıp uygulanır.

Çevre sağlığını korumak hususunda tüm çalışanlarımız ve çözüm ortaklarımız bilinçlendirilir, bu kapsamda periyodik eğitimlere tabi tutulur.

Faaliyet alanlarımızdaki tüm çalışanlarımız ve çözüm ortaklarımız politikadaki hedeflere ulaşabilmek için işbirliği içerisinde çalışırlar. Her proje yöneticisi, kendi operasyonları ile ilgili olarak gerekli aksiyonları almak ve uygulamakla sorumludur.

DELTA Telecom CSR Presentation tıklayınız