İşçi Güvenliği ve İş Sağlığı Politikası

Çalışanlarının sağlık ve güvenliğini; verimliliğin bir parçası olarak gören firmamızda, konu ile ilgili tüm yerel/ulusal kanun, yönetmelik ve standartlara uyularak gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Bu doğrultuda;

Bir İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu yerel ve küresel bazda oluşturulmuş, formenlerin de katılımı ile periyodik olarak toplantılar gerçekleştirilmekte, iyileştirmeler yapılarak sürekli gelişim sağlanmaktadır.

Tüm çalışanlarımız ve çözüm ortaklarımız, konu hakkında tecrübeli personellerimiz ve yöneticilerimiz tarafından, işçi sağlığı ve iş güvenliği kapsamında oluşabilecek risklere karşı periyodik olarak eğitimlere tabi tutulmakta, alınan eğitimin etkinliği uzman mühendislerimiz tarafından yerinde ölçülmektedir.

Kişisel koruyucu ekipmanlar, standartlara uygun olarak temin edilmiş ve ilgili tüm çalışanlarımıza teslim edilmiştir. Çalışanlarımız ve çözüm ortaklarımız, ekipmanların kullanımı konusunda, eğitimlerle bilinçlendirilmektedir.

Oluşabilecek riskler de dikkate alınarak, konularına göre İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Talimatları oluşturulmuş, dokümanların ilgili tüm çalışanlarımıza kontrollü dağıtımları gerçekleştirilmiştir.

Meslek hastalıkları ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularında tüm riskler değerlendirilerek, çalışanlarımızın katılımı ile tehlike kaynağında yok edilir, sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedeflenir.

Tüm çalışanlarımız ve çözüm ortaklarımız işbirliği içerisinde çalışarak gerekli iş güvenliği önlemlerini alır. Her proje yöneticisi, kendi operasyonları ile ilgili olarak gerekli aktivasyonları almak ve uygulamakla sorumludur.