Şirket Politikası

Delta Telekom’ un şirket politikası, faaliyetlerini yüksek etik değerler ile sürdürmektir. Aynı zamanda Delta Telekom; iş yapılan ülkelerin/bölgelerin lokal kurallarına, yasalarına ve etik değerlerine uygun şekilde hareket eder. Bu politika, Delta Telekom’ un tüm çalışanları için mevki, görev ve sorumluluk alanlarına bakılmaksızın geçerlidir.

Müşterimize Karşı Sorumluluklarımız

Delta Telekom’ un şirket sorumluluğu, ‘Müşterilerinin beklentilerini belirlemek ve müşteri memnuniyetini sağlamak’ tır.

Delta Telekom müşteri ilişkilerinde, çalışanlarının tüm sorumluluğunu kurumsal olarak taşımaktadır.

Tüm şirket faaliyetleri, doğrudan müşteri ile ilgili olmasa bile, müşteri memnuniyetine yöneliktir.

Her bir çalışan, müşteri memnuniyetini geliştirmekle sorumludur ve Şirket, çalışanlarına bu amaç doğrultusunda gerekli tüm desteği verir.

Delta Telekom daha verimli ve etkin çalışabilmek için iş süreçlerini periyodik olarak düzenler ve periyodik olarak günceller.

Şirket içinde müşteri memnuniyetine yönelik denetlemeler yapılmakta olup, yapılan denetlemeler doğrultusunda aksiyon kararları alınır ve iyileştirmeler yapılır.

Sosyal Sorumluluklarımız

Delta Telekom yasa ve düzenlemelere saygının ötesinde, insan haklarına saygı duymayı, güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamayı, düşünce, fikir ve ifade özgürlüğüne sahip çıkmayı taahhüt eder.

Delta Telekom, çalışanlarına yada işbirliği yaptığı kimselere karşı ayrımcılık sayılabilecek herhangi bir davranışta bulunmaz. Sosyal sorumluluk anlayışı, tedarikçilerini ve yüklenicilerini aynı prensipleri uygulamak üzere birlikte hareket etmeye davet eder.

Delta Telekom, ayrıca yürütmüş ve yürütüyor olduğu tüm projelerinde çevreye ve gelecek neslin çevremiz üzerindeki haklarına saygılı bir şekilde çalışır, ilgili kadrosunda bu doğrultuda eğitir.