İlkeler

Müşteri Odaklılık:

Tüm şirket faaliyetleri, direkt veya dolaylı şekilde, müşteri memnuniyetine katkıda bulunmak üzere sürdürülmektedir.

Sorumluluk:

Sorumluluk, hem hesap verebilmeyi hem de zamanı geldiğinde üzerimize aldığımız iş için hesap sorabilmeyi gerektirir. Bu şekilde her Delta Telekom çalışanı, aktif olarak iş birliği içerisinde olmasa bile, diğer insanların davranış ve isteklerini tolere etmek ve karşılamak gibi sorumlulukları üstlenmek durumundadır.

Ekip Çalışması:

Delta Telekom proje bazlı organizasyonlarını, çevresel değişiklikleri ve müşteri taleplerini dikkate alarak hızlı bir şekilde yapmakta ve ekip bazlı yapılar oluşturmaktadır.

Oluşturulan kadronun yönetim birimlerinden teknik birimlere kadar tamamı ekip ruhu ve koordinasyonu içinde çalışmakta ve projenin basari ile tamamlanma surecini oluşturmaktadır.

Yenilik:

Teknik ve idari kabiliyetleri geliştirmek amacıyla sürekli değişen ve gelişen teknolojileri Delta Telekom tarafından takip edilir ve brifing, seminer, eğitim, duyuru vs. yoluyla tüm kadro bu gelişmeler hakkında bilgilendirilir.