İnsan Kaynakları

Delta Telekom; tüm çalışanlarına, kariyer gelişimleri için gerekli fırsatları, görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli araçları, başarılı olabilmeleri için gerekli bilgiyi ve becerilerini geliştirebilmeleri için gerekli eğitim programlarını sunma sorumluluğunun bilincindedir.

Amaçlarımız;
Şirket kültürüne uygun, nitelikli işgücünü çekmek, geliştirmek, muhafaza etmek için yol göstermek
Aramıza katılan her bireyi şirket kültürü ve kurumsal amaçlar programına katarak, Delta Telekom'un yapısını, hedeflerini ve kültürünü özümsetmek
Tüm çalışanların birbirine güvendiği, saygı duyduğu, kaynaklarla ve eğitimlerle desteklendiği, katılımcı, sağlıklı, üretici, adil ve saygın bir çalışma ortamı yaratmak ve sürekliliğini desteklemektir.