Radyasyon nedir?

Radyasyon Nedir?
Elektrik ve magnetik enerjinin verici bir kaynaktan boşluktaki yayılımı olarak tanımlanmaktadır. Bu yayılım elektrikle yüklü bir parçacığın ivmelenmesiyle oluşur. Radyasyon kaynakları hücre içine nüfus edip cismi oluşturan atomları iyonlaştırması ve iyonlaştırmaması açısından iki sınıfta incelenir.

İyonizan Radyasyon(f > 1016 Hz):
Geçtikleri maddesel ortamlarda atomlardan elektron kopararak atomu iyonlaştırırlar. Hücre içinde iyonlaşmaları, hücreden proton, elektron koparmaları nedeniyle canlı sistemlere zararlı etkisi vardır.

Noniyonizan Radyasyon (EM Radyasyon):
Sahip oldukları düşük enerji sebebiyle geçtikleri ortamlarda atomlardan elektron kopmasına neden olmazlar.

Elektromagnetik Spectrum: