Dökümanlar

01
Delta Telecom
Kalite Politikası ve Müşteri Memnuniyeti Sunumu
delta-quality-presentation.pdf
01
Delta Telecom
Genel Sunum
general_presentation.pdf
01
Delta Telecom
Fiber Optik Sunumu
fiber_optic_presentation.pdf
01
Alcatel - Lucent
Terminal bağlantısı için 9 Pin bağlantı sunumu
Alcatel-Lucent_Pin_Bag.ppsx
01
Delta Telecom
Sosyal Sorumluluk ve Çevreye Saygı Sunumu
delta-csr-presentation.pdf
01
Delta Telecom
DELTA Telecom Arıza ve Bakım Sunumu
delta_o&m_presentation.pdf