Delta Telekom Hakkımızda,
Delta Telekom Enerji İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. uluslararası arenada büyük roller oynamaya başlamış prestijli bir firmadır.
Delta Telekom; GSM sektöründeki firmaların A’dan Z’ye tüm beklentilerine cevap verebilecek, taleplerini karşılayabilecek kaliteli hizmetler ve servisler sunmaktadır.
Delta Telekom’ un ana amacı; uluslararası standartlarda hizmetler sunarak GSM operatörlerinin yenidünya düzeni ile entegrasyonunu kolaylaştırmak ve daha verimli çalışmalarını sağlamaktır.
Delta Telekom aynı zamanda sürekli gelişen, eğitimli, deneyimli ve dinamik kadrosuyla sektördeki yeni teknolojilerin uygulanması konusunda da müşterilerine ayrıcalıklar sağlamaktadır. Bu da müşterilerinin kendi alanlarında ayrıcalıklı olmalarını sağlamaktadır.
Delta Telekom; GSM firmaları arasında prestijli, etkili ve güçlü bir organizasyon olduğunu referansları, gerçekleştirdiği projeleri, güçlü kadrosu ve yönetimi sayesinde kanıtlamıştır.
Bütün bunların yanı sıra Delta Telekom en son teknolojinin kullanıldığı her türlü teknik donanımı, profesyonel hizmet anlayışı, fiziksel ve sosyal imkânları ve ihtiyacını duyduğunuz her türlü GSM bilgisi ile aradığınız hizmetleri sağlayan bir merkezdir.
Delta Telekom ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile büyümeye devam etmektedir.


Sorumluluk:

Sorumluluk, hem hesap verebilmeyi hem de zamanı geldiğinde üzerimize aldığımız iş için hesap sorabilmeyi gerektirir. Bu şekilde her Delta Telekom çalışanı, aktif olarak iş birliği içerisinde olmasa bile, diğer insanların davranış ve isteklerini tolere etmek ve karşılamak gibi sorumlulukları üstlenmek durumundadır.

Ekip Çalışması:

Delta Telekom proje bazlı organizasyonlarını, çevresel değişiklikleri ve müşteri taleplerini dikkate alarak hızlı bir şekilde yapmakta ve ekip bazlı yapılar oluşturmaktadır.Oluşturulan kadronun yönetim birimlerinden teknik birimlere kadar tamamı ekip ruhu ve koordinasyonu içinde çalışmakta ve projenin basari ile tamamlanma surecini oluşturmaktadır.

Yenilik:

Teknik ve idari kabiliyetleri geliştirmek amacıyla sürekli değişen ve gelişen teknolojileri Delta Telekom tarafından takip edilir ve brifing, seminer, eğitim, duyuru vs. yoluyla tüm kadro bu gelişmeler hakkında bilgilendirilir.

Müşteri Odaklılık:

Tüm şirket faaliyetleri, direkt veya dolaylı şekilde, müşteri memnuniyetine katkıda bulunmak üzere sürdürülmektedir.Şirket Politikası


Delta Telekom’ un şirket politikası, faaliyetlerini yüksek etik değerler ile sürdürmektir. Aynı zamanda Delta Telekom; iş yapılan ülkelerin/bölgelerin lokal kurallarına, yasalarına ve etik değerlerine uygun şekilde hareket eder. Bu politika, Delta Telekom’ un tüm çalışanları için mevki, görev ve sorumluluk alanlarına bakılmaksızın geçerlidir.

Müşterimize Karşı Sorumluluklarımız

 Delta Telekom’ un şirket sorumluluğu, ‘Müşterilerinin beklentilerini belirlemek ve müşteri memnuniyetini sağlamak’ tır.

 Delta Telekom müşteri ilişkilerinde, çalışanlarının tüm sorumluluğunu kurumsal olarak taşımaktadır.

 Tüm şirket faaliyetleri, doğrudan müşteri ile ilgili olmasa bile, müşteri memnuniyetine yöneliktir.

 Her bir çalışan, müşteri memnuniyetini geliştirmekle sorumludur ve Şirket, çalışanlarına bu amaç doğrultusunda gerekli tüm desteği verir.

 Delta Telekom daha verimli ve etkin çalışabilmek için iş süreçlerini periyodik olarak düzenler ve periyodik olarak günceller.

 Şirket içinde müşteri memnuniyetine yönelik denetlemeler yapılmakta olup, yapılan denetlemeler doğrultusunda aksiyon kararları alınır ve iyileştirmeler yapılır.

Sosyal Sorumluluklarımız

 Delta Telekom yasa ve düzenlemelere saygının ötesinde, insan haklarına saygı duymayı, güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlamayı, düşünce, fikir ve ifade özgürlüğüne sahip çıkmayı taahhüt eder.

 Delta Telekom, çalışanlarına yada işbirliği yaptığı kimselere karşı ayrımcılık sayılabilecek herhangi bir davranışta bulunmaz. Sosyal sorumluluk anlayışı, tedarikçilerini ve yüklenicilerini aynı prensipleri uygulamak üzere birlikte hareket etmeye davet eder.

 Delta Telekom, ayrıca yürütmüş ve yürütüyor olduğu tüm projelerinde çevreye ve gelecek neslin çevremiz üzerindeki haklarına saygılı bir şekilde çalışır, ilgili kadrosunda bu doğrultuda eğitir.

Misyonumuz

İletişim sektöründeki işimizi, uluslararası standartlar çerçevesinde kaliteli ve istenilen zamanda bitirerek, müşteri memnuniyetini ve güvenini sağlamak, çalışanların bilgi birikimlerini ve tüm potansiyellerini bireysel ve şirket düzeyinde geliştirerek özgürce kullanmalarını sağlamaktır.

Vizyonumuz

Dünya pazarındaki mevcut payımızı genişleterek, uluslararası alanda adından söz edilen telekomünikasyon firmaları arasında yer almak.

Delta’nın vizyonu uluslararası arenada gelişmiş telekom servislerinin yanısıra çözüm ortağı olan ve sağlam temellere dayanan önemli firmaların tercih edeceği bir stratejik partner olma doğrultusundadır.