Projelendirme


  •   Delta Telekom

  Projelendirme

  RF Planlama

  Saha Kiralama

  Güvenlik Sertifikası Hazırlama ve Başvuru

  Montaj Survey – TSS

  LoS Survey (Line of Sight)

  Elektrik Projeleri, Abonelik İşleri ve Taahhüt

  RF Planlama

  GSM sistemleri için alan kapsama, kapsanan alanların trafik yoğunluğuna cevap verme gibi ihtiyaçların; şehirleşme, saha topografyası, sistem konfigürasyonu ve maliyetler gibi parametrelerin değerlendirilmesiyle karşılanması esasına dayanır. Planlama, sistem kurulumlarının öncelikle dijital ortamda simüle edilerek olası alanların sınırlarının saptanması ve öncelikli noktaların belirlenmesi ve sonrasında saha çalışmalarının başlaması çalışmalarını kapsar.

  Saha Kiralama

  Baz istasyonu montajı yapılabilmesi için, GSM Operatörlerinin Radyo Frekans Planlama Mühendisleri tarafından belirlenen noktalarda yaptığımız yer kiralaması faaliyetleridir.

  Güvenlik Sertifikası Hazırlama - Başvuru

  Çalışılan bölge veya ülkelerin lokal kural ve yasalarına bağlı olarak Telekomünikasyon Kurumları tarafından istenen/istenebilecek Güvenlik Sertifikası Dosyası hazırlanması işleri ile başvuru-takip hizmetleri faaliyetleridir.

  Montaj Survey - TSS

  Delta Telekom, GSM alanında faaliyete başladığından bu yana kendini sürekli yenileyen, geliştiren ,dinamik bir yapıya sahip olmuştur.

  Bu doğrultuda şirketimizin bölümlerinden RF PLANLAMA VE SURVEY DEPARTMANI tarafından GSM Operatörlerinin istediği standartlarda yurt içinde ve yurt dışındaki projelerinde Montaj Survey çalışmalarını başarı ile yürütmektedir.

  Montaj Survey, herhangi bir montaj işlemi başlatılmadan önce bunun nerelerde ve nasıl yapılacağını gösteren ve hata oranını sıfıra indirgemek üzere tasarlanmış, profesyonel çizimci ve dizayncılar tarafından yapılan çalışmadır.

  LoS Survey (Line of Sight)

  Survey çalışmaları Yurt içinde ve Yurt Dışında RF PLANLAMA VE SURVEY DEPARTMANI personeli tarafından Sahada Özel Ekipmanlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

  Elektrik Proje-Abonelik İşleri ve Taahhüt

  Delta Telekom, çalışılan GSM operatörleri için yurt içinde ve yurt dışında anahtar teslimi AG ve OG işlerinin projelendirme çalışmalarını da yapmaktadır.